Osakassopimuksella välit etukäteen selviksi

Oletko perustamassa uutta yritystä yhdessä muiden henkilöiden kanssa? Tai, onko yrityksessäsi jo useampi omistaja? Oletteko muistaneet laatia osakassopimuksen? Onko osakassopimus tullut joskus laadittua kiireessä, sisältöä tarkemmin pohtimatta?

Osakassopimuksen laatiminen on tärkeä osa yrityksen perustamisprosessia. Sopimuksen avulla voidaan varmistaa, että yhtiön omistajat tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa, ja että kaikki yhtiön toimintaan liittyvät tärkeät asiat on sovittu etukäteen.

Jos yrityksessäsi on jo useampi omistaja, osakassopimuksen laatiminen on erityisen tärkeää. Sopimus auttaa ehkäisemään tulevia konflikteja ja varmistaa, että yhtiön omistajuus säilyy halutulla tavalla myös mahdollisissa muutostilanteissa.

Osakassopimus on asiakirja, jossa sovitaan yhtiön omistajien välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Sopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia yhtiön hallinnosta, voitonjaosta, päätöksenteosta, työntekovelvoitteista ja omistuksen siirtymisestä sekä kilpailukielloista.

Osakassopimuksen laatiminen ei ole aina helppo tehtävä. Jokaisella yrityksellä on omat tarpeensa, ja sopimus pitää räätälöidä vastaamaan juuri kyseisen yrityksen tarpeita. Avustamme mielellämme sopimuksen laatimisessa ja varmistamme, että sopimus sisältää kaikki tarvittavat asiat.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten voimme auttaa sinua osakassopimuksen laatimisessa.