Palvelut

Palvelumme

Palvelemme yrityksiä verotuksellisiin ja yhtiöoikeudellisiin asioihin, tilintarkastukseen sekä muihin taloudellisiin kysymyksiin liittyen. Työmme tavoitteena on tuottaa palveluillamme lisäarvoa asiakkaillemme.
Veropalvelut

Tarjoamme laaja-alaisia ja käytännönläheisiä neuvontapalveluita yritys- ja henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kauttamme saat ratkaisun muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • Yritysjärjestelytilanteet
 • Sukupolvenvaihdokset
 • Yrityksen ja henkilöverotuksen optimointi
 • Kommunikointi verohallinnon kanssa mm. ennakkoratkaisuihin, veroilmoituksiin- ja oikaisuihin liittyen

Lakipalvelut

Lakipalvelumme linkittyvät usein vahvasti veropalveluidemme kanssa. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja ja neuvontaa alla lueteltuihin rinnastuvissa tilanteissa:

 • Yrityskauppatilanteet
 • Omistusrakenteen optimointi
 • Henkilöstön sitouttamistilanteet
 • Osakassopimusten laadinta
 • Yhtiömuodon muutokset

Tilintarkastuspalvelut

Tarjoamme aktiivisella otteella palvelevaa tilintarkastusta, jonka tarkoituksena on tuottaa välitöntä lisäarvoa asiakasyritystemme johdolle, osakkaille sekä keskeisille sidosryhmille. Tilintarkastuspalvelumme sisältävät:

 • Lakisääteinen tilintarkastus osakeyhtiöille, asunto-osakeyhtiöille, yhdistyksille ja säätiöille sekä henkilöyhtiöille
 • Yritysjärjestelytilanteisiin liittyvät tilintarkastajan lausunnot
 • Avustustilityksiin liittyvät tilintarkastajan lausunnot (mm. Business Finland)
 • Liikennelupalausunnot
 • Erityistilintarkastukset

Taloushallinnon neuvontapalvelut

Osaamisellamme tuotamme yrityksen johdon tarpeisiin räätälöityjä palveluita ja ratkaisuja taloushallinnollisiin ja kirjanpitoteknisiin kysymyksiin liittyen. Palvelumme koostuvat esimerkiksi seuraavista:

 • Budjettilaskelmien, kassavirtalaskemien, kannattavuuslaskelmien ja ennusteiden laadinta
 • Arvonmääritykset
 • Konsernitilinpäätöksiin liittyvä neuvonta
 • Neuvonta monimutkaisiin kirjanpitokysymyksiin liittyen